ETZ-Programm ETZ-Programm

Pivovarnická tradice od roku 1321

Pivo je nejstarší kulturní nápoj lidstva. Všude, kde se usazovali lidé a kde byla dobrá voda a obilí, se objevovalo i vaření piva. A tyto předpoklady byly v oblasti Waldviertel vždy vynikající.

Již v první polovině 13. století si měšťané Weitry zajistili ekonomická a právní privilegia. Od roku 1261 se Weitra nazývá „civitas“ (město). Toto nejstarší vydání městských privilegií je datováno do 1321 po našem letopočtu. V tomto dokumentu dává habsburský král Bedřich Sličný měšťanům ve Weitře výsadní právo monopolu vaření a prodeje piva – a Weitra se tedy stala nejstarším městem Rakouska, kde se začalo vařit pivo. V době rozkvětu pivovarnictví (polovina 17. století) bylo ve Weitře v domácnostech a hostincích 33 pivovarů.