ETZ-Programm ETZ-Programm

Dějiště železná opona

Dějiště železná opona

V Demokratickém fóru na zámku Weitra se návštěvníci mohou ponořit do světa bývalé železné opony. Dějinný oblouk této cesty, která vede návštěvníka z Lübecku na severu až po Triest na jihu, se klene od dramatických událostí druhé světové války přes období studené války až po pád železné opony v roce 1989. U této linie získá návštěvník virtuální náhled do tehdejšího pohraničí osudy a jeho dějin.

Více si můžete přečíst pod: Propojte se s „Schauplatz Eiserner Vorhang“ (Dějiště železná opona)

Fürstenbergové

V pečlivě uspořádaném zámeckém muzeu můžete prožít více než 800-letou historii města a zámku Weitra. Jeho exponáty a umělecká díla představují nejen proměnlivé dějiny rodu Kuenringerů (kteří položili základ hradu a města) a nynějších majitelů Fürstenbergů, ale i ukázku řemesel v oblasti Waldviertler a regionálních dějin hospodářství. Muzeum ukazuje i panská sídla a měšťanská obydlí a zabývá se dějinami far a patronací Weitry.

Prohledněte a přečtěte si více k výstavě na:
www.schloss-weitra.at/page.asp/1264.htm

Pivovarnické muzeum

V prvním sklepě zámku vidíte impozantní zbytky zdiva někdejšího hradu Kuenringů. Pivovarnické tradici města Weitra, která se datuje již od roku 1321, je v rozsáhlých klenutých sklepních prostorech věnována trvalá výstava. Pivovarnické muzeum zprostředkovává svými četnými historickými předměty, pivovarským náčiním, cennými sběratelskými ukázkami ze soukromých sbírek a po celé roky shromažďovanými „pivními relikviemi“, zajímavý a názorný pohled na pivní kulturu, která přetrvala po staletí.

Prohledněte a přečtěte si více na:
www.schloss-weitra.at/page.asp/1265.htm

Galerie 99

Galerie 99 představuje v jedinečné atmosféře stylově zrekonstruovaného Městského domu ve Weitře ve střídajících se výstavách současné umění všech oborů.

Helene Jäger art - Galerie 99
Kirchengasse 99
3970 Weitra

Otevírací doba
Červen, červenec, srpen každou sobotu 10:00 – 16:00 h a po předchozím ohlášení 0664/7808976

Nalezněte více ke Galerii 99 na www.facebook.com/art.helenejaeger

Muzeum Alte Textilfabrik (Stará textilka)

Museum Alte Textilfabrik

Toto muzeum bylo vybudováno z někdejší „C.k. privilegované továrny na módní zboží Hackl&Söhne“ (založena roku 1843 ve Vídni), od roku 1990 ukazuje řadu historických exponátů z tradiční tkalcovny. Tam, kde před 100 lety běžely stavy, tiskařské stoly a vyšívací stroje, se dnes návštěvník může přenést do všedního života a pracovního dne kolem roku 1900. Prohlídka muzea byla sestavena velmi poutavě. Tento pokus o rekonstrukci minulosti vyžadoval pro pochopení těchto mnoha vjemů řadu dalších informací. Je zde působivě znázorněna a vysvětlena technologie jednotlivých pracovních kroků, spojení práce doma a práce v továrně, ekonomická situace v textilním průmyslu a sociální protiklady mezi světem dělníků a rodinami továrníků.