ETZ-Programm ETZ-Programm

zámek Weitra

V roce 1581 dal habsburský císař Rudolf II. baronu Wolfovi Rumpfovi zum Wielroß lénem město a panství Weitra, tehdy jedno z největších a nejbohatších v celém Polesí. Wolf Rumpf nechal hrad v letech 1590 až 1606 přestavět podle plánů císařského stavitele Pietra Ferrabosca na nádherný renesanční zámek, který je dnes více než kdy jindy živým střediskem oblasti horního Waldviertelu.

Vdova po Wolfu Rumpfovi Maria, rozená hraběnka Arco, se provdala za švábského hraběte Friedricha von Fürstenberg, kterému město a zámek Weitra odkázala. Od této doby (1607) rodina Fürstenbergů vlastní zámek a panství ve Weitře.

Objevte více na:  www.schloss-weitra.at
Něco více z historie: www.weitra.at/fileadmin/general_images/galerie/Das_Schlo_.PDF