ETZ-Programm ETZ-Programm

Město piva

Weitra se tedy stala nejstarším městem Rakouska, kde se začalo vařit pivo. V době rozkvětu pivovarnictví (polovina 17. století) bylo ve Weitře  v domácnostech a hostincích 33 pivovarů.