ETZ-Programm ETZ-Programm

Maltézský kostel ve Spitalu

Spital u Weitry je katastrální obec Weitry v oblasti Waldviertel v Dolním Rakousku se zhruba 220 obyvateli.

Spital je jednou z nejstarších obcí ve Waldviertelu, která se podle dochovaných zpráv původně nazývala "Schön Blumau". Obec Spital byla založena pravděpodobně v polovině 12. století a kolem roku 1200 byla darována Hadmarem II. z Kuenringu řádu johanitů v Praze. Po připojení komendy Mailberg byla na křižovatce cest Böheimsteig a Polansteig pro poutníky zřízena ubytovna (Spital), po které bylo toto místo pojmenováno.

více informací

Místo obklopené lesy a lukami leží zhruba 4 km jihovýchodně od Weitry u greinerské státní silnice č. 119. Tři kilometry na západ leží St. Wolfgang a 1,5 km na jihovýchod Mistelbach.

Románsko-gotický kostel patří k umělecko historickým pamětihodnostem tohoto kraje. Toto místo bylo založeno pravděpodobně v polovině 12. století za vlády Kuenringů a v roce 1200 přešlo jako dar Hadmara II. z Kuenringu na řád johanitů (později maltézský řád). Johanité zde na křižovatce cest Böheimsteig a Polansteigs zřídili špitál, o kterém se dochovaly listinné zmínky datující se od roku 1227. Kostel sv. Jana Křtitele postavený rovněž v raných letech 13. století byl roce 1298 uveden v potvrzení vlastnictví Leutholda a Albera Kuenringů pro řád johanitů. Do roku 1995 byla fara začleněna do komendy maltézského řádu v Mailbergu, od této doby se pak stala světskou farou diecéze St. Pölten.

Je to kostel s východní věží vystavěný v románském slohu a obklopený zdí se hřbitovem, který byl kolem roku 1400 rozšířen o gotický chór s jedním klenebním otvorem. Také hlavní podélná loď byla v 15. století přestavěna v gotickém slohu a původně plochá střecha byla zaklenuta. Hlavní podélná loď má čtyři klenební otvory s křížovou klenbou na středních klenebních otvorech. Západní a východní klenební otvor byl přestavěn v barokním slohu. Zvláštní pozornost si zasluhuje vnitřní uspořádání románské věže: Klenební otvor je plně pokryt nástěnnými malbami pocházejícími ze 14. století (kolem roku 1360), které byly odkryté v roce 1983.