ETZ-Programm ETZ-Programm

Městský farní kostel

Fara ve Weitře byla založena rodem Kuenringů v roce 1182. Původní sídlo fary byla dnešní Altweitra. V 13. století se však našlo pro kostel ve Weitře nové výrazné místo: Byla to severní část žulového plata, která se svažuje severozápadním směrem, na které vzniklo město.

Farní kostel ve Weitře je příklad kontinuálně se rozšiřující sakrální stavby. Nejstarší část původně románského kostela s východní věží tvoří podélnou hlavní loď a východní věž čtvercového půdorysu s předsunutou polokruhovou apsidou.

www.pfarreweitra.at